Z citátov slávnych:
Starý žobrák si chráni svoju chudobu ako poklad. Keby si mu daroval čokoľvek, len na chvíľu by si ho okradol o pokoj a radosť. Hneď by to speňažil a prepil, len aby nestratil pýchu svojej biedy. A tak sa nemá stavať na nohy žobrák, ktorý sám nechce chodiť.
Srholec, Anton 160

18. JÚN


Meniny má:
na Slovensku Vratislav
v Čechách Milan

Pripomíname si:
sv. Alena - mučenica († 640) 6142
sv. Ján z Matery († 1139) 6155
sv. Gregor Barbarigo († 1697) 6157
sv. Marek a Marcelián - mučeníci († asi 304) 6158
sv. Kaloger († asi 5.st.) 6159
sv. Alžbeta († 1164) 6160
bl. Hosana Andreasi († 1505) 6161
 Leontij - mučeník 6162
bl. Marína Spoletská († 1300) 6163
sv. Marína z Orense - mučenica 6164

mikrofón Doména
spevy.sk

e - mail | Odkaz (nielen) pre organistov